Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korrahålet, 17VTM83 515 3 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-01-01 Stoppdatum 2002-12-31
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 3881
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: