Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergagölen, 101252 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-29 Stoppdatum 1996-09-29
Mängd (ton): 1,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: