Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA VIRTJÄRNEN, 17VTM83 516 4b Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-30 Stoppdatum 2004-07-30
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 1656
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: