Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA VIRTJÄRNEN, 17VTM83 516 4b Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-26 Stoppdatum 2007-07-26
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 1987
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: