Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karlskullsbäcken, 17VTM84 302 324 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-05 Stoppdatum 2007-09-05
Mängd (ton): 4,09 Kostnad totalt: 4320
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: