Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karlskullsbäcken, 17VTM84 302 324 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-29 Stoppdatum 2008-09-29
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 3440
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: