Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Torpasjön, 074162 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-10-04 Stoppdatum 1997-10-04
Mängd (ton): 12,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: