Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ystebosjön, 098035 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-10-25 Stoppdatum 1997-10-25
Mängd (ton): 9,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: