Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fruegölen, 098474 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-11-04 Stoppdatum 1997-11-04
Mängd (ton): 0,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: