Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-11-08 Stoppdatum 1997-11-08
Mängd (ton): 12,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: