Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-19 Stoppdatum 2004-09-19
Mängd (ton): 32,14 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: