Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-06 Stoppdatum 2009-10-06
Mängd (ton): 39,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: