Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-28 Stoppdatum 2008-08-28
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: