Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015010, 06VAT015010 Budgetår: 1999
Startdatum: 2000-01-14 Stoppdatum 2000-01-14
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: