Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032044, 06VAT032044 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-14 Stoppdatum 2004-12-14
Mängd (ton): 2,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: