Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-07-15 Stoppdatum 1988-07-15
Mängd (ton): 56,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: