Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-09-03 Stoppdatum 1990-09-03
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: