Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-20 Stoppdatum 2008-08-20
Mängd (ton): 14,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: