Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, K377 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-28 Stoppdatum 2010-10-28
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 9881
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: