Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-09-28 Stoppdatum 1990-09-28
Mängd (ton): 5,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: