Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrbackasjön, 101135 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-20 Stoppdatum 2005-08-20
Mängd (ton): 4,85 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: