Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lommagölen, 101201 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-26 Stoppdatum 2005-08-26
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: