Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån068vm , 2480gravån068vm Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-24 Stoppdatum 2008-10-24
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: