Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 098166 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-19 Stoppdatum 2003-03-19
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: