Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holmb026vm , 2482holmb026vm Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-10 Stoppdatum 2008-10-10
Mängd (ton): 3,78 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: