Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482kyrkb012vm , 2482kyrkb012vm Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-05 Stoppdatum 2007-10-05
Mängd (ton): 0,89 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: