Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058027, 06VAT058027 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-09 Stoppdatum 2005-04-09
Mängd (ton): 13,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: