Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT039003, 06VAT039003 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-02 Stoppdatum 2005-09-02
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: