Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TOSJÖN , 706314-168243 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-10-15 Stoppdatum 1990-10-15
Mängd (ton): 34,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: