Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180006, 06VAT180006 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-06 Stoppdatum 2005-10-06
Mängd (ton): 9,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: