Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT066001, 06VAT066001 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-22 Stoppdatum 2005-11-22
Mängd (ton): 14,83 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: