Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ARMSJÖN , 709758-167299 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-08 Stoppdatum 2005-09-08
Mängd (ton): 39,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: