Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävsjön Lilla, 101176 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-07 Stoppdatum 1999-11-07
Mängd (ton): 3,21 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: