Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180045, 06VAT180045 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-08 Stoppdatum 1999-09-08
Mängd (ton): 2,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: