Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTRÄSKET , 716407-170600 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-04 Stoppdatum 2009-08-04
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: