Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058045, 06VAT058045 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-15 Stoppdatum 2004-04-15
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: