Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058061, 06VAT058061 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-16 Stoppdatum 2004-04-17
Mängd (ton): 33,69 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: