Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Degerbäcken kdos, 24KDOS707877-169654 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-01-01 Stoppdatum 2007-01-01
Mängd (ton): 16,42 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: