Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Degerbäcken kdos, 24KDOS707877-169654 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-01 Stoppdatum 2001-04-01
Mängd (ton): 37,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: