Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävarån Kdos, 24KDOS714237-170875 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-01-01 Stoppdatum 2007-01-01
Mängd (ton): 10,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: