Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävarån Kdos, 24KDOS714237-170875 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-01 Stoppdatum 2005-04-01
Mängd (ton): 181,82 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: