Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupegölen, 074155 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-10 Stoppdatum 1998-09-10
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: