Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, MO104 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-10-15 Stoppdatum 1988-10-25
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: