Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-17 Stoppdatum 2005-09-17
Mängd (ton): 124,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: