Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKUTTJÄRNET, 663353 128306 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-30 Stoppdatum 2011-06-30
Mängd (ton): 17,96 Kostnad totalt: 15040
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: