Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 674415 131959 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-20 Stoppdatum 2011-07-20
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 10593
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: