Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-01 Stoppdatum 2011-09-01
Mängd (ton): 104,64 Kostnad totalt: 100768
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: