Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kullagöl, 098839 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-08 Stoppdatum 1998-11-08
Mängd (ton): 2,93 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: