Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA ABBORRTJÄRNEN, 668114 133963 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-18 Stoppdatum 2011-10-18
Mängd (ton): 9,87 Kostnad totalt: 9090
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: