Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gållsjön, 670072 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-15 Stoppdatum 2001-12-15
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: